Skip to main content

SSD

KODAK portable SSD X200

  • 128 GB
  • 256 GB
  • 512 GB
  • 1 TB
POWER MEMORY X200 SERIES
Hohe Leistung, die in Ihre Tasche passt!

KODAK portable SSD X220

  • 128 GB
  • 256 GB
  • 512 GB
  • 1 TB
ULTRA PERFORMANCE X220 SERIES
Hochleistung, die in Ihre Tasche passt!
^